Regulamin konkursu “Wygraj Filament HD PLA”

Regulamin konkursu “Wygraj filament HD PLA”

§1

Postanowienie ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu techtutor.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników serwisu techtutor.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony pod adresem: https://techtutor.pl/konkurs-wygraj-filament-drukarki-3d-o-wartosci-125-zl/

4. Konkurs trwa od 01.02.2017 do 11.02.2017 r. do godziny 23:59:59.

§2

Zasady udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • Wypełnić poprawnie i wysłać formularz zgłoszeniowy
  • W polu “Twoje zgłoszenie konkursowe” wprowadzić swoją odpowiedź na pytanie konkursowe: “Twoje pomysły na rozwój działu druku 3D na kanale YouTube techtutor.pl oraz stronie techtutor.pl”
  • Dołączyć do newslettera na techtutor.pl

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie jego rodziny.

§3

Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Spośród uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

 2. Zwycięzcą zostanie ten uczestnik konkursu, który najlepiej odpowie na pytanie konkursowe.

3. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników konkursu uzyska ten sam wynik, zwycięzcą konkursu zostanie ten, który jako pierwszy przesłał swoje zgłoszenie.

4. Ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych będzie odbywała się poprzez 3-osobowe jury powołane przez organizatora. Jury będzie oceniało pomysłowość i kreatywność przesłanych zgłoszeń.

5. Decyzja organizatora konkursu, co do wyłonienia zwycięzcy konkursu jest ostateczna.

 §5

Terminarz

1. Konkurs trwa od 01.02.2017 do 11.02.2017 r. do godziny 23:59:59.

2. Jeżeli którykolwiek wymóg wzięcia udziału w konkursie przedstawiony w paragrafie 2 ust. 1 będzie wykonany w terminie innym niż przewidziany w paragrafie 5 ust.1 to zgłoszenie konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez e-mail, który uczestnik podał podczas zgłoszenia do konkursu. W przypadku braku kontaktu przez 7 dni od zakończenia konkursu ze zwycięzcą, wygrana przechodzi na uczestnika, który zajął drugie miejsce w konkursie.

4. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie przedstawione na stronie techtutor.pl do 19.02.2017 roku

§6

Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, którą jest jedna szpula filamentu HD PLA Fioletowy 1,75mm.

2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagroda zostanie dostarczona drogą pocztową przez sponsora konkursu.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego nagrody.

5. Nagrody nierozdane i nieodebrane przez zwycięzców przechodzą na rzecz organizatora konkursu.

6. Jedynie zwycięzca konkursu ma prawo do nagrody.

7. Nagrodę przekaże sponsor konkursu:
Czwarty Wymiar
Marcin Matusiak
ul. 1 Maja 50/55
41-300 Dąbrowa Górnicza
https://sklep.gamplate.pl/

§7

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo umieszczenia przesłanych przez uczestników odpowiedzi, biorących udział w konkursie. Przesłane teksty umieszczone zostaną na stronie jako anonimowe. Organizator konkursu nie umieści na stronie tożsamości autora.

PROMOCJA BLACK WEEK
Webinar Twój Pierwszy Rysunek w AutoCAD
Promocja -31% tylko do końca dnia | w koszyku wpisz: 26MAJ

Odbierz darmowe ćwiczenia z AutoCAD-a